Team

Groepsgewijze training en begeleiding

Het voordeel van een groepsgewijze training is vooral het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader, waarbinnen mensen elkaar stimuleren en steunen om het geleerde in de praktijk te brengen. Een ander belangrijk aspect is dat samenwerking en het op elkaar afstemmen van persoonlijke doelen, de team- en organisatiedoelen juist in de groep tot stand komen. Dit is belangrijk om een optimaal effect van trainingen te bereiken.

De opdrachtgever bepaalt zelf hoe intensief en diepgaand de begeleiding moet zijn. Wel zal de coach/trainer indien hij/zij dit noodzakelijk vindt, aangeven welke zaken volgens hem/haar extra diepgang of aandacht verdienen.

Zij helpen u:

 Roel Bouwhuis  Arjen Jansen  Hanneke Niemeijer  Ger Plat
 Roel Bouwhuis   Arjen Jansen   Hanneke
 Niemeijer 
 Ger Plat 

Producten in deze dienst:

U bevindt zich hier: Home Diensten Mensontwikkeling Team