Ondersteuning bij Functievervulling


Het is voor het vervullen van uw sleutelfuncties, zoals managers, directieleden en stafmedewerkers binnen uw organisatie van groot belang dit proces professioneel, effectief en deskundig te begeleiden. Het gaat immers om uw imago in de arbeidsmarkt en om een functie duurzaam vervuld te krijgen. De matching van uw bedrijf, de functievereisten aan de competenties van de kandidaat is van groot belang. Het is immers de bedoeling dat de juiste kandidaat een loopbaan binnen uw bedrijf ingaat.
Vanuit onze specifieke HR deskundigheid kan de CT groep uw wervings- en selectieproces ondersteunen.

Wij hebben een aantal bedrijven ondersteund met:
·       Het maken van een goed functieprofiel
·       De bijbehorende functiewaardering en salarisbandbreedte
·       Het maken van een uitnodigende en pakkende advertentietekst, waarbij we samen met u kijken welk
      wervingsmedium (online, offline en de bijbehorende mediakeuze of een mooie combinatie daarvan) gebruikt
      moet worden
·       De preselectie van de kandidaten
·       Participatie in het selectieproces
·       Assessment van de eindkandidaten
·       Ondersteuning bij het benoemingsproces

Ons uitgangspunt is, dat wij de procedure niet overnemen of het wervings- en selectieproces voor u gaan doen, maar dat wij u vanuit onze specifieke HR deskundigheid ondersteunen om het proces in goede banen te leiden. U plaatst de advertentie en voert de gesprekken, wij doen het voorwerk en ondersteunen. Dit alles is maatwerk,
U bepaalt met welke diensten wij u ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Jansen, Hanneke Niemeijer of Kees Veenstra
U bevindt zich hier: Home Diensten Werving en selectie