Versterking van een locatie van Zonnehuisgroep Noord

Gedurende een tijdsbestek van 11 maanden heeft ct.groep een interimopdracht uitgevoerd voor één van de verzorgingshuislocaties van de Zonnehuisgroep Noord. In eerste instantie is zorgvuldig en grondig in kaart gebracht wat zich afspeelt om vervolgens in nauw overleg met de opdrachtgever te komen tot een opdrachtformulering. Deze kenmerkte zich als volgt:

Als interim Hoofd Zorg en Welzijn algehele leiding geven aan de locatie met als specifieke aandachtsgebieden:
- het creëren van een klimaat van onderling vertrouwen tussen de medewerkers;
- het herstellen van het vertrouwen tussen management en medewerkers;
- het faciliteren van de coördinerende en overstijgende taak van de zorgcoördinator;
- het gericht aandacht besteden aan het verbeteren van de bejegening van bewoners op basis van het programma Zorggemeenschap;
- het verstevigen van de zorgverlening door het zorgleefplan als basis te nemen en dit met alle betrokkenen te onderhouden en uit te breiden;
- het sterk verbeteren van het medicatiebeleid, procedures en verstrekking.

Het accent dat tijdens de opdracht is gelegd is krachtig richting geven aan de inhoud en tegelijkertijd voldoende aandacht geven aan de 'onderstroom'. Hierdoor voelden medewerkers zich gehoord, gezien en erkend waardoor er vanuit henzelf initiatief ontstond om in beweging te komen. Het resultaat kenmerkt zich door een hogere betrouwbaarheid van dienstverlening en daardoor positieve geluiden van bewoners en de cliëntenraad. Maar ook is er een nadrukkelijke efficiëntieslag geslagen die de financiële positie sterk heeft verbeterd. Voor zowel medewerkers als 'buitenstaanders' was de sfeer en het onderlinge vertrouwen voelbaar verbeterd.
U bevindt zich hier: Home Projecten Versterking van een locatie van Zonnehuisgroep Noord