Verbetering zorgplicht van een bank

Ct.groep werd gevraagd om te helpen bij het opstellen van een Plan van Aanpak en het coachen van medewerkers om dossiers met grote risico's op het gebied van effectendienstverlening op orde te brengen. Dit alles vanuit de voorschriften die de AFM en de DNB hebben opgesteld om ervoor te zorgen dat klanten een goed advies krijgen. Deze bank was recentelijk beoordeeld door een interne accountantsdienst die zware kritiek had op de aanpak door de bank.

Als eerste heeft Ct.groep zich een onafhankelijk beeld gevormd van de kwaliteit van deze dossiers en heeft op grond van haar analyse een Plan van Aanpak gemaakt van waaruit 88 concrete acties zijn benoemd. Samen met de leiding en medewerkers zijn deze punten opgepakt en heeft Ct.groep een coachende rol ingenomen om de medewerkers op het gewenste niveau te krijgen. De coaching bestond met name uit het delen van kennis waardoor er ook weer kennis gecreëerd kon worden, het op correcte wijze volgen van de processen en door in de 1e lijn de gereviseerde dossiers te controleren en de eventuele tekortkomingen met de adviseurs te bespreken om weer tot verbeteringen te komen. Dus gewoon leren op de werkvloer!

Een mooi compliment dat Ct.groep daarbij van één van de adviseurs in ontvangst mocht nemen is: 'Jullie zijn de eerste externen die niet bedreigend overkomen en waar we veel aan hebben'. En dat is nu juist de aanpak die we voor ogen hebben.

Door een goede, onafhankelijke analyse van de situatie, de juiste personen binnen de organisatie in stelling te brengen, hen op een lerende wijze te coachen zonder veroordelend te zijn en kennis met hen te delen, hebben we weten te bereiken dat de interne accountantsdienst een jaar later alle dossiers met een ruime voldoende heeft beoordeeld. Voor de interne organisatie natuurlijk een heel mooi resultaat maar zeker voor de klanten van deze bank een garantie dat hij/zij uitstekende adviezen krijgt.De bank heeft ervoor gekozen in het afgelopen jaar nog vier keer van onze diensten gebruik te maken door ieder kwartaal steekproefsgewijs een aantal dossiers door ons te laten controleren om hiermee een beeld te krijgen of de gerealiseerde kwaliteitsverbetering ook is geborgd binnen de organisatie
U bevindt zich hier: Home Projecten Verbetering zorgplicht van een bank